dimecres, de juliol 12, 2006

Quo vadis, Ratzinger & Rouco? (part II)

Ve de Quo vadis, Ratzinger & Rouco? (part I)

Per desgràcia, la tergiversació del missatge evangèlic no acaba aquí: fa unes setmanes que el govern espanyol i la organització terrorista ETA han près la decisió de sentar-se en una mateixa taula i intentar resoldre el conflicte basc. Com reacciona l'episcopat espanyol enfront aquesta nova oportunitat, reclozada per la majoria d'espanyols i que tot govern democràtic d'aquest país a intentat (inclós José María Aznar)? Doncs els prelats s'agafen de la mà del Partit Popular i torpedinen el procés de diàleg. Una vegada més contradiuen de socarrel el missatge exposat a l'evangèli: Jesús intenta sempre convèncer als seus opositors Fariseus i Romans mitjançant la paraula, el diàleg. Fins a tal punt arriba a defensar aquests valors que, enmig del martiri de la creu, i mentre els seus botxins fustiguen literalment les seves ferides, encara ell té unes paraules de perdó i misericòrdia. Jesús condemna també de manera explícita la llei del talió, “ull per ull, dent per dent”, afirmant que quan es reb una bufetada, s'ha de posar l'altre galta.

Un altre camp on tampoc s'ha quedat curta la cúria romana és en la satanització del matrimòni homosexual. La seva argumentació es fonamenta en l'interpretació errònia de símbols bíblics com Adam i Eva, en regles morals escrites de fa d'entre 2.000 i 4.000 anys, i en el desconeixement absolut de la realitat del món natural tal com apuntavem fa uns dies. Tot hi així, no tenen cap inconvenient en alliçonar-nos sobre el tema, inclós el Papa en la seva recent visita a València, tot i que la seva bateria d'argumentacions siguin falàcies lògiques de principi a fi.

Sobre l'amor lliure i la utilització dels condons, la doctrina oficial és també desconcertant: resulta que el seu ús impedeix l'adveniment d'una nova vida, fet que només té potestat de decidir Déu. Sota aquest argument teològic més o menys dicutible, s'està defensant implícitament que el sexe només es practiqui a dins del matrimòni i encaminat exclusivament a la procreació. Es pot saber a on dels evangèlis es prohibeix l'amor lliure? En quin versícle prohibeix Jesús les relacions extramatrimonials? Que jo sàpiga, enlloc. Aquests prejudicis eclesials són fruit de posteriors reinterpretacions doctrinals interessades que, com s'ha vist, han fet més mal que bé.

El resultat de la tergiversació del missatge evangèlic a provocat, com és públic i notori, un distanciament abismal entre la societat i el cristianisme. En quines formes es manifesta i algunes idees de com reconduïr la situació s'analitzarán en el pròxim i últim artícle.