dissabte, de febrer 10, 2007

Redactats idèntics, constitucionalment diferents

"El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Estatut de Catalunya, article 99.5

"El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el representante del Poder Judicial en Andalucía. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Estatuto de Andalucía, artículo 143.

El primer està recorregut pel PP davant el Tribunal Constitucional, el segon té el suport del PP a Andalusia i al Congrés dels Diputats. Després diuen que l'anticatalanisme no existeix.

Vist a Escolar