dimecres, de gener 24, 2007

La dada

L'Ajuntament de Barcelona gasta quasi dotze milions en publicitat.

"la despesa en publicitat de l'Ajuntament va arribar, segons la liquidació provisional a 31 de desembre de 2006, fins als 11.785.000 euros, quasi 7 milions més del pressupostat" Regidor José Cuervo dixit.